Kin

De kin is een belangrijk detail in een gezicht. Een goed geproportioneerde kin geeft het gezicht de juiste balans.

Verhouding van de kin met de rest van het gelaat

Kijkend naar het profiel van het gelaat maakt duidelijk dat de kin een grote rol speelt. De optische grootte van neus en lippen worden mede bepaald door de projectie van de onderkaak en kin.

Rimpels op de kin

De huid van de kin heeft net zoals de rest van het gezicht te lijden onder huidveroudering, vooral wanneer deze veel is blootgesteld aan direct zonlicht. Een bijkomend aspect van de kin is dat in sommige gevalleen de spier onder de huid, die de kin omhoog beweegt ervoor zorgt dat in de het oppervlakte van de huid kleine deukjes ontstaan.  Dit wordt ook wel ‘peau d’orange’ genoemd. Naarmate de veerkracht van de huid minder is (geworden) zullen deze deukjes steeds zichtbaarder kunnen blijven.

Spierspanning in de kin

De genoemde spanning in de kinspier onder de huid is vaak uitgesproken op het moment dat de boventanden (te) ver voor de ondertanden uitsteken. Reflexmatig wordt de spier gebruikt om de mond te kunnen sluiten.

Ontspannen van de kin-spier

Het ontspannen van de kin-spier met behulp van Botox maakt het aspect van de kin rustiger. Deze behandeling heeft ongeveer 3 tot 5 maanden effect en kan daarna indien gewenst worden herhaald.

Corrigeren van de rimpels

De huid zelf kan gladder worden gemaakt met behulp van fillers zoals Restylane of Profhilo, eventueel in combinatie met PRP, een behandeling met eigen bloedplaatjes.

Corrigeren van de vorm en grootte

Ook de vorm van de kin kan worden veranderd of de kin als geheel kan worden vergroot wanneer dat esthetisch wenselijk is. Injecties met Restylane Lyft (een steviger filler) zijn daarvoor het meest effectief.

De behandeling

Voorafgaand aan de injecties kan de huid van de kin worden verdoofd met crème of met injecties vanuit de mondholte. Voor Botox injecties vinden de meeste patiënten dit echter niet nodig.