Verschillen tussen spanningshoofdpijn en migraine

Specifiek voor migraine is dat de hoofdpijn aanval vaak wordt voorafgegaan door een aura. Zo’n aura kan bestaan uit verschijnselen die gezien worden zoals lichtflitsen of bepaalde vormen (“muizentrapjes”) of soms ook uit bepaalde geuren die worden waargenomen. Ook typisch voor migraine is de misselijkheid tijdens een aanval, vaak in combinatie met lichtschuwheid.

Overeenkomsten tussen spanningshoofdpijn en migraine

Vaak speelt spierspanning een belangrijke rol in beide soorten hoofdpijn. Er wordt dan een krampachtige pijn beschreven die veelal vanuit de schouders of de nek komt, en zich vervolgens naar voren, naar het voorhoofd verplaatst.

Migraine medicatie

Veel migraine patiënten slikken soms dagelijks medicijnen die de aanvallen moeten onderdrukken. Sommige van deze medicijnen hebben vervelende bijwerkingen, ze kunnen bijvoorbeeld de patiënt ‘suf’ maken. Bovendien helpen veel medicijnen maar gedeeltelijk en worden aanvallen vaak alleen maar ‘draaglijker’, en niet voorkomen.

De oorzaak van migraine en spanningshoofdpijn

De onderliggende oorzaak van de meeste vormen van hoofdpijn is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat verhoogde spierspanning vaak een cruciale rol speelt.

Migraine, spanningshoofdpijn en Botuline toxine

Botuline toxine is een middel waarvan de laatste jaren een positief effect is aangetoond bij allerlei aandoeningen waar sprake is van een verhoogde spierspanning. Het precieze werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 80% van de migraine-( en andere hoofdpijn-) patiënten baat hebben bij het gebruik van Botuline toxine. Bij deze patiënten ontstaat er een duidelijke verlichting of het geheel verdwijnen van de klachten. Aanvallen worden minder pijnlijk, minder talrijk of blijven geheel uit.

Het gebruik van Botox tegen migraine is allang niet experimenteel meer. In de Verenigde Staten is het gebruik van Botox tegen migraine al helemaal ingeburgerd sinds dat de autoriteiten het hebben goedgekeurd in 2010 (FDA Migraine- Botox USA).

Behandeling tegen migraine en spanningshoofdpijn

Een behandeling van de fronsspier is meestal voldoende om een duidelijke verbetering van de pijnklachten te bewerkstelligen. Soms kunnen op geleide van pijn ook de slapen, achterzijde van het hoofd, de nek of spieren in de schouders behandeld worden. De injecties worden door de meeste patiënten niet als pijnlijk ervaren. Eventueel kan de huid verdoofd worden met behulp van een crème. Alleen op de locaties waar de Botuline Toxine is geïnjecteerd zullen de spieren in de loop van de dagen (tot maximaal twee weken) gaan ontspannen.

Het effect van de behandeling

De werking van Botox is altijd tijdelijk (vier tot zes maanden). Mogelijke bijwerkingen van behandeling met Botuline toxine hangt samen met de prik zelf (mogelijk een kleine blauwe plek).

Tarieven

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid botuline toxine die nodig is voor een optimaal effect. In het algemeen zal de arts starten met een dosis, overeenkomstig de dosis voor één regio zoals in de cosmetische toepassing wordt gebruikt.

Lees hier een persoonlijke verhaal over de behandeling tegen migraine.