NVME

Nederlandse Vereniging voor Medisch Esthetiek

Deze pagina is nog ‘under construction’.

Als initiatief om een alternatief te kunnen bieden voor de al eerder bestaande vakgroepen op het esthetische gebied in de geneeskunde in Nederland, is op 5 mei 2024 een begin gemaakt voor het oprichten van de Nederlandse Vereniging voor Medische Esthetiek.

Het doel is een platform te zijn voor medische beroepsbeoefenaren;

– bevorderen van onderwijs, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van esthetische geneeskunde
– ⁠het organiseren van – alsmede het verruimen van de mogelijkheid tot – het bijwonen van wetenschappelijke congressen
– ⁠het verspreiden van en verkrijgen van kennis over esthetische geneeskunde
– ⁠het financieren van klinische avonden voor publiek en collegae
– ⁠het financieren van tot stand koming van presentaties, publicaties en proefschriften
– het creëren van een kennis platform door middel van richtlijnen en protocollen
– ⁠het creeren van een omgeving waarin collega’s en gelijkgestemden met elkaar van gedachten kunnen wisselen
– ⁠het houden van patiënten-, en complicatiebesprekingen

Dit alles staat nog in de kinderschoenen, meer informatie volgt.