Liquid Facelift

Het aanbieden van een Liquid Facelift is voor veel klinieken vanzelfsprekend. Met een liquid facelift wordt bedoeld dat er in het gezicht een ‘gelift’ resultaat wordt bereikt met behulp van injecties met fillers. Dus zonder operatie, zonder face-lift. En natuurlijk is het ondergaan van een procedure zonder mes altijd minder angstaanjagend dan een ogenschijnlijk mildere behandeling met prikjes. Toch bieden wij deze behandeling niet aan. Of noemen die in ieder geval niet zo, omdat het technisch nu eenmaal niet mogelijk is een facelift uit te voeren zonder te opereren. En als de vlag de lading niet dekt kan dat leiden tot verkeerde verwachtingen of resultaten die achterblijven bij wat er beloofd wordt. En dat is niet nodig.

Wat gaat er mis met een Liquid Facelift?

Bij een liquid facelift wordt een overschot aan huid behandeld met een relatief grote hoeveelheid onderhuidse fillers. Een onderdeel van het verouderingsproces van het gezicht is het ruimer worden van de huid. Hoe dunner de huid, des te gemakkelijker zal deze groter worden. Dat is de reden dat de meest uitgevoerde chirurgische correctie in het gelaat de bovenooglidcorrectie is.

Ook de kaaklijn en de wangen zullen naar verloop van tijd ruimer worden en iets gaan hangen. Tegelijkertijd neemt bij de meeste mensen het onderhuidse vetweefsel op bepaalde plaatsen in het gezicht juist af. Het opvullen van het onderhuidse weefsel zal de huid weer strak opspannen. Echter, wanneer niet alleen het ‘ontbrekende’ volume wordt hersteld, maar bewust meer volume wordt ingespoten teneinde de huid strakker te krijgen, verandert het gezicht op een onnatuurlijke manier.

Wat doen we wel in de Tom van Eijk Kliniek?

Allereerst is een uitgebreide analyse van het gezicht belangrijk. Het verlies van onderhuids volume moet worden onderscheiden van het verlies van stevigheid van de (leder)huid en het ruimer worden van de oppervlakte van de huid. Dat laatste kan niet worden verholpen met injectables. De eerste twee wel. De stevigheid van de huid wordt hersteld met kleine injecties in de huid (Fern Pattern Technique), het volume met injecties eronder.