Meestal worden voorhoofdslijnen behandeld met Botox.

OORZAAK

Elke keer als de voorhoofdsspieren zich aanspannen verschijnen er horizontale plooien boven de wenkbrauwen. Wanneer de spieren zich ontspannen verdwijnen de lijnen in eerste instantie weer. Als de spieren heel sterk zijn of heel vaak worden aangespannen, of als de conditie van de huid slechter wordt, kunnen de lijnen in de huid zichtbaar blijven. De onderliggende oorzaak bij het veelvuldig heffen van de wenkbrauwen is niet zelden een overschot aan huid van de bovenoogleden. De gewoonte ontstaat dan om door middel van het aanspannen van het voorhoofd de druk van die huid op de ogen te verlichten.

GEVOLG

Het gevolg is een reeks van blijvende horizontale lijnen op het voorhoofd.

ONDERZOEK

De arts zal met u bespreken wat de wensen zijn en inschatten welke oorzaken er aan te wijzen zijn voor uw voorhoofdsrimpels. Daarbij is van essentieel belang dat ook wordt gekeken naar een eventueel huidoverschot van de bovenoogleden. Dit bepaald mede de behandelmogelijkheden.

BEHANDELING

Meestal is een sterke werking van de voorhoofdsspieren een belangrijke oorzaak van de lijnen en zal met behulp van Botox de spier tijdelijk minder krachtig worden gemaakt. Wanneer de conditie van de huid ook meespeelt kan het nuttig zijn dit te combineren met huid-verstevigende injecties met een filler. Het verzwakken van de werking van de voorhoofdsspier maakt dat de wenkbrauwen minder hoog zullen gaan staan. Om dat effect te compenseren zal deze behandeling meestal gecombineerd worden met een wenkbrauwlift.